update excellent opleidingsbedrijf

Wij willen een unieke rol spelen in het opleiden en plaatsen van vakmensen in de bouw- en infrasector. Dit doen wij door een collectief van excellente bedrijfsscholen te vormen die in de volle breedte topkwaliteit en aansluiting bij alle stakeholders bieden. Wij bieden hiermee een landelijke dekkende samenwerking van opleidingsbedrijven die de instroom verzorgen voor onze sectoren en de kwaliteit bewaken van de vakmensen die we opleiden. Wij leveren extra kwaliteit op basis vier pijlers.

Mis niks over het nieuwe keurmerk voor opleidingsbedrijven in de bouw en infra. Meld u aan voor onze Update via e-mail!

De vier pijlers onder ons nieuwe keurmerk

Talentontwikkeling en loopbaanbegeleiding

Wij halen het beste uit studenten door hen te helpen bij het maken van keuzes en het bieden van werkgarantie. Dankzij ondersteuning in persoonlijke ontwikkeling en doorlopende bijscholing bieden wij een blijven perspectief.

Vakmanschap

Wij leiden op tot ambachtelijk en innovatief vakmanschap en begeleiden tot professionele zelfstandigheid. Wij bieden individueel maatwerk aan de vakman en het bedrijf en faciliteren een leven lang ontwikkelen en training in softskills.

Contextrijke omgeving

Wij handelen naar de wensen en verwachtingen van onze afnemer, de bouwen infrasector. Hierbij spelen wij in op de sterk en snel veranderen de markt en klantbehoeften door continue te investeren in vernieuwende en verbeterde opleidingsprogramma’s, kennisdeling en co-creatie. In onze leeromgeving is de realistische werkomgeving herkenbaar.

Professionaliteit

Wij zetten zwaar in op professionaliteit en de scholing en ontwikkeling van niet alleen de vakman en het bedrijf maar ook van onze eigen mensen. Onze infrastructuur is eigentijds en professioneel ingericht. Wij tonen lef en ambitie en komen onze beloften na. Dit monitoren we met prestatie indicatoren waardoor wij onze prestatie naar onszelf, onze klanten en de samenleving kunnen verantwoorden. Zowel bedrijven in onze sector als onze studenten en cursisten weten wat te verwachten en deze verwachtingen maken wij waar.

Zij houden u op de hoogte over ons Excellente Opleidingsbedrijf

Jakob de Jonge

Secretaris van de Vakgroep Opleidingsbedrijven van Bouwend Nederland. Het Excellente Opleidingsbedrijf is een prachtig initiatief om te laten zien dat de bouw en infra sector een geweldige, landelijk dekkende opleidingsinfrastructuur heeft. Met dit keurmerk stimuleren de opleidingsbedrijven door heel Nederland elkaar om steeds hogere kwaliteit te leveren en te garanderen dat de vakmannen en -vrouwen van morgen een stevige basis hebben voor de praktijk.

Rob van Dalen

Rob van Dalen

robvandalen@spgzh.nl
06 53 64 42 78

Om er voor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerde vakmensen werken in onze bedrijfstak grond- weg- en waterbouw, werk ik al 25 jaar bij het SPG met als doel;
• promoten van onze bedrijfstak
• opleiden van jeugdige ten behoeve van de bedrijfstak
• kunnen voorzien van noodzakelijk vakmanschap
• adviseren inzake scholing en werkgelegenheid

Hans van Gestel

Hans van Gestel

Ik ben enorm gepassioneerd als het gaat om opleiden, vooral in de bouw, vooral ook nu. De bouw en infra staat voor mijn gevoel op een kruispunt van wegen en ik vind het geweldig om hier een actieve bijdrage aan te kunnen leveren. Vooral samen, omdat ik weet dat we kunnen profiteren als we de werelden van onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar kunnen brengen.