Clichés, spreekwoorden en gezegden bevatten zoals u weet grote waarheden. Daarnaast stellen ze ons in staat puntig en concreet ons gedachtegoed voor het voetlicht te brengen. De laatste weken houden een tweetal gezegden mij voortdurend bezig als ik nadenk over onze mooie opleidingsbedrijven en haar toekomst;

Als de zon schijnt moet je het dak repareren” en misschien wat luguber om te noemen in een wereld die hier en daar flink in de brand staat,

Je moet niet blijven oefenen voor een oorlog die al voorbij is”. In beide gezegden komt overigens het woord “moet” voor wat iets zegt over noodzaak en misschien ook wel urgentie. Daarover later meer.

Vorige week zijn wij, de opleidingsbedrijven bouw aangesloten bij de vakgroep van Bouwend Nederland, bijeen geweest voor een van onze jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. Weliswaar in een broeierige, warme zaal in Zeist maar desalniettemin niet minder dynamisch van karakter. Als rode draad lopen door al onze overleggen de thema’s instroom en innovatie. Het bruist op dit vlak in onze kringen van de initiatieven, kun je wel zeggen. We bulken van de creativiteit en zijn tot grote daden in staat. Echter als het gaat over “wij moeten” en dan ook nog eens samen, dan stokt het. Hoezo moeten, en hoezo samen?

Onze opleidingsbedrijven zijn autonome bedrijven met verantwoordelijke, maar eigenzinnige directeuren met dito besturen die zich niet zo maar de les laten lezen, en terecht. Wat dat betreft lijken we net bouwbedrijven. Daarentegen zijn wij, dat is gebleken, in staat min of meer zelfstandig te overleven, nemen een krachtige positie in onze regio’s in en kunnen als organisatie schakelen als de beste. Van dat laatste kunnen overigens onze partners, de grote onderwijsinstellingen, absoluut nog veel van ons leren.

En als we ook nog eens in staat zouden zijn om onze individuele kracht in een collectief te mobiliseren?

Met het project ‘ het excellente opleidingsbedrijf ’ is onze vakgroep met haar leden, een krachtig collectief van opleidingsbedrijven, voortvarend aan de slag om nu, nu de zon schijnt, een nieuw concept te ontwikkelen waarbij wij allen individueel voldoen aan samen afgesproken kwaliteitsnormen met inhoud, ingrediënten (we noemen het pijlers!) die er toe doen. Op deze manier kunnen wij een toekomstbestendige positie innemen in onze markt. Het gaat over het professioneel begeleiden van onze deelnemers in hun talentontwikkeling nu en in de toekomst.

Wie kan daar op tegen zijn zou je zeggen, niemand dus? Onze valkuil is echter dat we te gemakkelijk ja zeggen om vervolgens nee te doen, vaak vervallen in detaildiscussies en er uiteindelijk toch weer een eigen draai aan willen geven. Het bestuur van de vakgroep is louter voortrekker in dit project, de leden bepalen bij meerderheid uiteindelijk het hoe en wat. Mijn oproep is doe actief mee, breng uw kennis in, ben en blijf zeer kritisch, laten we vooral over onze schaduwen heen stappen en onze grote ego’s inzetten ten dienste van het collectief. We gaan nu samen repareren, verbouwen, vernieuwen en wapenen ons daarmee voor de toekomst.

Column Hans van Gestel