In de eerste ideeën over het Excellente Opleidingsbedrijf dachten we aan externe toetsing om de kwaliteit die we met elkaar realiseren te borgen. Uit een gezonde hekel aan checklijstjes hadden we wel bedacht dat we dit niet rule based, maar principle based wilden laten doen. Dit om zowel het creëren van een papieren werkelijkheid te voorkomen als de inzet van opleidingsbedrijven en het maatwerk dat wij bieden te belonen. Zo zouden we aan de buitenwereld kunnen laten zien dat wat wij bieden ook echt kwalitatief onderscheiden is.

Nieuwe inzichten

In de loop van de tijd hebben we ons afgevraagd of ‘iets aan de buitenwereld laten zien’ wel een juiste drijfveer is. Eigenlijk gaat het ons erom om met en van elkaar te leren. En alle opleidingsbedrijven te prikkelen te investeren en innoveren op de vier pijlers. Om wat we allemaal extra doen ook te laten zien en te blijven verbeteren. Hierdoor zijn we wat afgestapt van het toetsen en hebben gezocht naar een manier waarop we het gesprek met elkaar hebben over de kwaliteit die we bieden en dit op een positieve manier kunnen doen. Zo zijn we gekomen op een intervisiesysteem met collegiale feedforward (zoek de term maar een op op google).

Feedback

Hierbij geven drie opleidingsbedrijven aan elkaar feedback op de feedforward manier. Ieder opleidingsbedrijf wordt hierin vertegenwoordigd door zowel de directeur als een of meerdere mensen van de uitvoering. Elk opleidingsbedrijf presenteert zijn drie punten per pijler en geeft zelf een analyse wat excelleert en waaraan nog gewerkt moet worden, waar ze wel wat hulp van collega opleidingsbedrijven kunnen gebruiken. Door middel van werkvormen met vragen stellen, openbaar roddelen en zelfreflectie willen we jullie stimuleren om op een positieve manier met de kwaliteit van de acties per pijler aan de slag te gaan.

Uitnodiging deelname

De komende maand start het bestuur van de vakgroep onderling met deze methode om hem uit te proberen. Daarna krijgen alle opleidingsbedrijven een uitnodiging om hieraan mee te doen als onderdeel van de erkenning voor het Excellente Opleidingsbedrijf.

Vragen hier over, goede ideeën of ervaringstips, stuur een e-mail naar Marcel van Lieshout, mvanlieshout@bouwendnederland.nl.