Tijdens de workshop en algemene ledenvergadering van afgelopen week hebben we een update gegeven van waar we staan met het excellente opleidingsbedrijf. Hieronder de belangrijkste punten. We zijn veel bezig geweest met het verder afmaken van de uitingen van het Excellente Opleidingsbedrijf. Het certificaat/de poster, de website en we hebben de animaties laten ondertitelen. Dit laatste hebben we gedaan omdat we merkten dat de animatie niet altijd werd laten zien op plekken waar je het geluid kan horen. Voor de website hebben we ervoor gezorgd dat er voor elk opleidingsbedrijf een aparte pagina is. We mailen jullie zodra de links open worden gesteld. Wie nu al een inkijk wil, kan een mailtje sturen naar Marcel van Lieshout, m.vanlieshout@bouwendnederland.nl.

Verder hebben we flink nagedacht over hoe we de borging van de kwaliteit van het excellente opleidingsbedrijf willen regelen. Dit gaat nog heel wat uitwerking kosten. In plaats van toetsing van de kwaliteitsplannen op elke pijler door een derde partij, hebben we verkend hoe we dit kunnen regelen met 360 graden collegiale toetsing. Later hierover meer.

We zijn ook goed op weg met het realiseren van een sectorprotocol voor leerlingen bij de NEN4400. We hebben hier laatst strategisch en inhoudelijk overleg over gehad met Bouwend Nederland. We hebben er zelfs over gesproken of dit niet een verplicht onderdeel zou kunnen worden voor de cao. Dan zouden we het gelijke speelveld met betrekking tot leerlingen een heel stuk beter geregeld hebben. Maar dit zijn nog plannen en wensen. We gaan wel erg ons best doen om het gerealiseerd te krijgen.

Voor de komende tijd hebben we een aantal dingen op de agenda. Als eerste willen we de uitgifte van de poster-certificaten regelen en de website afmaken. Verder willen we de werkgroepen voorbereiden die aan de slag gaan met de pijlers. Als laatste zijn we een kick off bijeenkomst aan het organiseren voor al onze stakeholders. We willen die laten openen door Maxime Verhagen. De datum zal dan ook deels afhangen van zijn agenda en laten we jullie zo snel mogelijk weten.