Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van de vakgroep opleidingsbedrijven hebben we een goedbezochte workshop gehouden waarin we met elkaar de opdrachten voor de werkgroepen voor elke pijler voor 2019 hebben geformuleerd. Hier werd enthousiast over gesproken met elkaar. Het liefst wilden we in één keer alles oppakken wat we konden bedenken. We hebben de onderstaande punten gekozen waar we mee aan de slag gaan in de werkgroepen:

 

talentontwikkeling

Voor deze pijler willen we een aantal instrumenten ontwikkelen waardoor door de opleidingsbedrijven beter de vaardigheden van studenten beoordeeld kunnen worden. Zo kan op maat in ontwikkelingsgesprekken keuzes worden gemaakt over de keuzedelen die passen bij de leerling, aanvullende praktijkscholing worden geboden en leerbedrijven gematcht worden die passen bij de talenten en ambities van onze studenten.

 

vakmanschap

Bij deze pijler willen we ons richten op twee acties. We willen als eerste de punten van alle opleidingsbedrijven waarvan zij gezegd hebben dat ze voor staan en onderscheidend in zijn met elkaar doornemen om te bepalen welke standaard voor elk opleidingsbedrijf zou moeten zijn, welke ter inspiratie voor anderen kunnen dienen en welke doorontwikkeld zouden moeten worden. Als tweede ontwikkelactie willen we de invulling van vakmanschap op niveau 4 bepalen. Wat kunnen we toevoegen als bedrijfsleven aan de niveau 4 opleiding, wat zijn al goede voorbeelden in het land en wat is nodig om dit toegankelijk te maken voor elk opleidingsbedrijf.

 

Voor deze pijler willen we investeren in opdrachten die aansluiten op de bouwplaats, buiten naar binnen halen. De studenten hierbij laten ervaren wat buiten belangrijk is. We doen dit door workshops van leveranciers te organiseren, meer aanbod te bieden in onze leeromgeving dan het kwalificatiedossier voorschrijft en onze werkplaatsen te updaten. Onze werkplaatsen worden de beste practice voor onze regionale aannemers.

Deze pijler is een bijzondere, eigenlijk zijn alle acties van de andere pijlers onderdelen van de professionalisering van alle opleidingsbedrijven. Het is vooral de kunst om steeds ons eigen personeel hierbij in te zetten en te betrekken. Toch hebben we een aantal acties onderscheiden die we door de werkgroep van deze pijler willen laten ontwikkelen. Als eerste willen we komen tot een goed alumnibeleid. Dit is essentieel voor een sterk merk en om onze studenten maximale kansen te blijven bieden. Verder willen we een standaard opstellen voor goed werkgeverschap in de brede zin van het woord. Hierin staan adviezen over klantgerichtheid, continuïteit van opleiden en concreet maken van kwaliteit.