Een beroepsopleiding zonder nauwe samenwerking met het bedrijfsleven? Dat is ondenkbaar! Het Excellent Opleidingsbedrijf faciliteert rondetafelgesprekken met het bedrijfsleven. Op 13 mei gingen Rob van Dalen, directeur SPG Infra vakopleidingen, Peter Dekker, projectleider Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Sietse Hogenes, directielid Van Dijk Maasland B.V. in gesprek over het Excellent Opleidingsbedrijf. Tijdens het rondetafelgesprek werd gediscussieerd over de toekomst van het vakgebied bouw en infra, de knelpunten en de prioriteiten van opleidingen en het bedrijfsleven. Deze inzichten werden besproken aan de hand van vier pijlers, te weten talentontwikkeling en loopbaanbegeleiding, vakmanschap, contextrijke omgeving en professionaliteit, van het Excellente Opleidingsbedrijf.

 

Vakmanschap

Aandacht voor vakmanschap en professionaliteit is ontzettend belangrijk. Zo zien de deelnemers van het rondetafelgesprek een verschuiving in communicatie en samenwerken. Dekker: “Soft skills zijn steeds belangrijker. De manier van communiceren in de bouw en infra is erg specifiek en men moet daar mee om kunnen gaan voor de beste resultaten.” Dat er meer aandacht komt voor deze onderwerpen moedigen ze alleen maar aan. “Om te weten wat er speelt, ga ik regelmatig mee een boterham eten in de keet om het gesprek aan te gaan”, aldus Hogenes. Soft skills en persoonlijke aandacht zijn erg belangrijk voor betere resultaten op de werkvloer.

 

Inspelen op trends

De ondernemers zien ook duidelijke verschuivingen in de aandacht van jongeren. Fitness en gamen, dat is waar jongeren van nu interesse in hebben. Hogenes constateert ook het belang van sport en fitness bij jongeren. Fitness is een fantastische trend voor de bouw en infra. Jongeren zijn fitter. Daardoor zullen ze minder snel last hebben van lichamelijke ongemakken, zoals rugklachten. Hogenes: “Deze trend is een enorme kans voor het onderwijs en het bedrijfsleven en dat moeten we stimuleren. Fitte medewerkers boeken immers betere resultaten.”

 

Gamification in het onderwijs

Gamificatie is een kans om de contextrijke omgeving te verbeteren. Van Dalen werkt, behalve aan de digitalisering, aan ontwikkelingen binnen het onderwijs. Denk hierbij aan het gebruiken van de HoloLens en VR-technologie. Van Dalen: “Praktijkopdrachten worden zo leuker, interessanter en passen bij de belevingswereld van jongeren.” Een uitdaging is om deze vernieuwingen terug te laten komen in de praktijk. Het gebruiken van een tablet of smartphone wordt ook steeds gebruikelijker.  “Als ze die technische snufjes niet in het echt tegenkomen, dan haken ze af. Het is belangrijk dat een opleiding aansluit bij de realiteit”, aldus Dekker.

 

Opleidingsplaatsen

Een ander uitdaging is HR binnen de bouw en infra. Er kan meer aandacht worden besteed aan werknemers binden aan het bedrijf. Steeds meer werklieden kiezen voor een zzp-constructie. Ondanks dat het inhuren van zzp’ers veel voordelen kent, merkt men dat het ook erg fijn is om met een vast team te werken. Ook zijn door de zzp-constructies opleidingsplaatsen moeilijker in te passen. Het bedrijfsleven doet veel om het werknemers naar de zin te maken, maar het blijft lastig om medewerkers te binden. Hogenes: “Als ze gaan, dan pas weten ze eigenlijk wat ze missen.”

 

Excellente opleidingen voor het bedrijfsleven

In de discussie wat een Excellent Opleidingsbedrijf is voor het bedrijfsleven zijn Van Dalen, Dekker en Hogenes het met elkaar eens. Een Excellent Opleidingsbedrijf is de verbinding tussen school en praktijk. De juiste samenwerking tussen de opleiding en bedrijven, waarbij aandacht wordt geschonken aan wat het voor elkaar kan betekenen. Van Dalen: “Als Excellent Opleidingsbedrijf zorgen we voor een gezond en veilig opleidingsklimaat binnen het SPG Infra, waarbij aandacht en ontwikkeling van de leerling voorop staat. SPG Infra zorgt hiermee dat we voldoende leerlingen kunnen opleiden voor dé vakman voor morgen.” De relatie tussen het bedrijfsleven en een Excellent Opleidingsbedrijf is daarbij cruciaal.

 

Rondetafelgesprek 13 mei 2019

Deelnemers:

Rob van Dalen, directeur SPG Infra vakopleidingen

Peter Dekker, projectleider Aannemingsmaatschappij Van Gelder

Sietse Hogenes, directielid Van Dijk Maasland B.V.